Ansvarsfullhet

Under Helsingfors nyårsfest tillämpas principerna för tryggare rum, och var och en är välkommen till festivalens evenemang som de är. Helsingfors nyårsfest är ett evenemangsområde som är fritt från diskriminering och trakasserier, och vi förutsätter att personalen, artisterna, partner och underleverantörerna samt besökarna förbinder sig till principerna om jämlikhet, rättvisa och likabehandling.

Om du observerar diskriminering, trakasserier eller annat osakligt beteende, vänligen meddela genast detta till närmaste ordningsvakt eller till Helsingfors nyårsfest per e-post: yhdenvertaisuus@eventshelsinki.fi.