Kontaktuppgifter

Ansvarig producent:
Mimosa Jaskari
mimosa.jaskari@eventshelsinki.fi

Ansvarig teknisk producent
Matti Vuorela
matti.vuorela@eventshelsinki.fi

Respons:
info@eventshelsinki.fi


Bild: Atte Malaska